? ÖZAKYOL ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ - ELEKTRİK - PROJE


Elektrik enerjisinin taşınması sırasında taşınacağı yere kadar, ortamdan tamamen yalıtılmış olması gerekir.Bu nedenle iletimde kullanılan ürünlerin ortam ile temas edeceği kısımların yalıtkan malzemelerle kaplanması gerekir. Elektrik kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği tesislerin kurulması sırasında gerekli olan tüm bilgiyi vermektedir. Bu koşullar arasında yaklaşım mesafeleri ve can güvenliği konuları da önemle belirtilmektedir. Buna karşın tesisin işletilmesi sırasında farklı ihtiyaçların da ortaya çıktığı gözlenmektedir. 

Bölgenin hava şartları, doğal hayatın etkileri, nüfus artışı, sanayi bölgeleri ve elektrik talebindeki artış bunların başında gelmektedir. Böylece elektrik tesislerinde ek koruma ve izolasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.